Talep Elastikiyeti/Esnekliği

Şubat 1, 2017 aykutors 0

a) Talebin Fiyat esnekliği Talep esnekliği, bir malın fiyatında belli oranda bir değişme olması du­rumunda o mala olan talebin değişme oranını ifade eden bir kavramdır.  […]

Talep

Şubat 1, 2017 aykutors 0

Belli bir dönemde bir malın fiyatı dışındaki diğer değişkenler sabitken, malın farklı fiyatları karşısında tüketilmek, satın alınmak istenen mal miktarına TALEP denir. Talep Kanunu: diğer […]

Tüketim Teorisine Giriş

Ocak 20, 2017 aykutors 0

Tüketici: Tüketici, ihtiyaçlarını gidermek veya tatmin sağlamak amacı ile mal ve hizmetleri kullanan kişi veya topluluktur. Geleneksel talep kuramının amacı; tüketicilerin davranışlarını incelemektir. Tüketici harcamalarını […]