Klasik Dış Ticaret Teorileri

Kasım 26, 2016 aykutors 0

Mutlak üstünlükler teorisi: A.Smith Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi: D.Ricardo Uluslararası Değerler Teorisi: J.S Mill Dış ticareti ne belirler? ülkeler niçin dış ticaret yaparlar? dış ticarete konu […]

Büyüme Hızı

Kasım 26, 2016 aykutors 0

Ekonomik büyüme temelde, bir ekonominin üretim hacminde dönemler itibarıyla meydana gelen artış olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkedeki üretim hacmindeki artış göstergelerinden önemli bir tanesi de Gayri […]

Gelir Dağılımı

Kasım 25, 2016 aykutors 0

Gelir dağılımı araştırmaları, bir ekonomide yaratılan gelirin nasıl paylaşıldığını analiz etmek amacıyla birkaç şekilde yapılıyor. En çok kullanılanları kişisel gelir dağılımı analizi ve fonksiyonel gelir […]

Kişisel Gelir

Kasım 25, 2016 aykutors 0

Bir ekonomide kişisel gelir bulmak için, milli gelirden dağıtılmayan karlar, sosyal güvenlik kesenekleri ve kurumlar vergisi düşürülür. Bu şekilde elde edilen tutara transfer ödemelerini, faizleri […]

Milli Gelir

Kasım 25, 2016 aykutors 0

 1.1. Milli Gelirin Tanımı Bir ekonomide belli bir döneme ilişkin safi milli hasıla değerinden aynı dönemde, o ekonomide alınan dolaylı vergiler toplamının çıkartılmasıyla elde edilen […]

Enflasyonun Etkileri

Kasım 24, 2016 aykutors 0

Enflasyon: Enflasyon, fiyatlar genel düzeyinin sürekli ve hissedilir artışını ifade eden bir durumdur. Diğer bir tanımı nominal millî gelirin, bu gelirle satın alınan mal miktarına […]

Makro Ekonomi Temel Kavramlar

Kasım 23, 2016 aykutors 0

Trampa: her hangi bir malın doğrudan doğruya başka bir malla değiştirilmesine denir. Para:kendine özgü bazı özellikleri olan, önceleri mübadele aracı ve hesap birimi olarak ekonomide […]