Talep Elastikiyeti/Esnekliği

Şubat 1, 2017 aykutors 0

a) Talebin Fiyat esnekliği Talep esnekliği, bir malın fiyatında belli oranda bir değişme olması du­rumunda o mala olan talebin değişme oranını ifade eden bir kavramdır.  […]

Talep

Şubat 1, 2017 aykutors 0

Belli bir dönemde bir malın fiyatı dışındaki diğer değişkenler sabitken, malın farklı fiyatları karşısında tüketilmek, satın alınmak istenen mal miktarına TALEP denir. Talep Kanunu: diğer […]

Tüketim Teorisine Giriş

Ocak 20, 2017 aykutors 0

Tüketici: Tüketici, ihtiyaçlarını gidermek veya tatmin sağlamak amacı ile mal ve hizmetleri kullanan kişi veya topluluktur. Geleneksel talep kuramının amacı; tüketicilerin davranışlarını incelemektir. Tüketici harcamalarını […]

Klasik Dış Ticaret Teorileri

Kasım 26, 2016 aykutors 0

Mutlak üstünlükler teorisi: A.Smith Karşılaştırmalı üstünlükler teorisi: D.Ricardo Uluslararası Değerler Teorisi: J.S Mill Dış ticareti ne belirler? ülkeler niçin dış ticaret yaparlar? dış ticarete konu […]

Büyüme Hızı

Kasım 26, 2016 aykutors 0

Ekonomik büyüme temelde, bir ekonominin üretim hacminde dönemler itibarıyla meydana gelen artış olarak tanımlanmaktadır. Bir ülkedeki üretim hacmindeki artış göstergelerinden önemli bir tanesi de Gayri […]

Gelir Dağılımı

Kasım 25, 2016 aykutors 0

Gelir dağılımı araştırmaları, bir ekonomide yaratılan gelirin nasıl paylaşıldığını analiz etmek amacıyla birkaç şekilde yapılıyor. En çok kullanılanları kişisel gelir dağılımı analizi ve fonksiyonel gelir […]