Süt Sığırcılığı Çiftliklerinin Birim Süt Maliyeti Ve Karlılığı

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : IPARD Programı Tarafından Desteklenen Ve Desteklenmeyen Süt Sığırcılığı Çiftliklerinin Birim Süt Maliyeti Ve Karlılığı: Konya, Türkiye İçin Bir Vaka Çalışması
Yazarlar : Dr. Aykut ÖRS, Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Tarih : Feb. 2020
Dergi :

Custos e @gronegócio on line

Dergi Sayısı : Custos e @gronegócio on line – v. 15, n. 4, Oct/Dec – 2019. ISSN 1808-2882
Sayfa Numarası : 471
Özet : Türkiye’de toplam bitkisel ve hayvansal üretim değeri içeresinde hayvansal üretim değeri %59 olup, bunun %35’i hayvansal ürünlerden elde edilen üretim değeridir. Bu hayvansal ürünlerin en önemlisi 22 milyon ton üretimle süttür. AB uyum süreci kapsamında uygulanan IPARD programı destekleri ile rekabetgücü yüksek süt işletmeleri kurulmuştur. Çalışmanın amacı, süt üretiminde Türkiye’de önemli bir yere sahip olan Konya ilinde, IPARD programından destek alan süt inekçiliği işletmeleri ile destek almayan işletmelerin süt üretim maliyeti ve karlılıklarının karşılaştırılmasıdır. İşletmelerin süt üretim maliyeti ve karlılık hesaplamalarında, çalışmanın amacı doğrultusunda işletmeler bir bütün olarak değil sadece süt sığırcılığı üretim faaliyeti dikkate alınarak değerlendirilmiştir. Çalışmanın ana materyalini, Konya ilinde IPARD desteği alan süt inekçiliği işletmeleri ile destekten yararlanmamış 10 ile 120 baş sağmal ineğe sahip süt inekçiliği işletimlerinden, anket yoluyla elde edilen veriler oluşturmuştur. IPARD’dan destek alan 50 adet işletmenin seçilmesinde “Tam Sayım Yöntemi” kullanılmış, IPARD’dan destek almayan 100 adet işletmenin seçilmesinde ise tabakalı örnekleme yöntemlerinden, “Neyman Yöntemi” kullanılmıştır. Çalışma sonucunda; IPARD’dan destek almayan işletmelerin ortalamalarına bakıldığında BBHB’ne düşen brüt kar 2.577,48 TL, BBHB’ne net kar 66,73 TL, birim süt maliyeti 1.32 TL/Kg ve süt satış fiyatı 1.36 TL/Kg iken, IPARD’dan destek alan işletmelerde bu değerler sırasıyla 5.006,90 TL, 2.027,23 TL, 1.18 TL/Kg ve 1.43 TL/Kg’dır. IPARD’dan destek alan işletmeler, destek almayanlara göre düşük süt birim maliyetine ve yüksek kara sahip işletmelerdir. IPARD programından destek almayan işletmeler süt sığırcılığı faaliyetlerinde başarısız olup, bitkisel üretim faaliyetleri sonucunda sürdürülebilirliklerini korumaktadırlar.
Anahtar Kelimeler : Süt inekçiliği, IPARD programı, Süt üretim maliyeti, Karlılık

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.