Kırsal Kalkınmada Yerel Kalkınma Stratejileri “LEADER Yaklaşımı”

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : Kırsal Kalkınmada Yerel Kalkınma Stratejileri “LEADER Yaklaşımı”
Yazarlar : Ender KAYA, Aykut ÖRS
Tarih : Nisan 2019
Konferans :

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference

Kurum : Erciyes University – Kayseri/Turkiye
Sayfa Numarası : 136
Özet : LEADER yaklaşımı, yerel aktörlerin kendi içsel gelişme potansiyelini kullanarak bir alanı geliştirmelerine olanak tanıyan yerel bir geliştirme yöntemidir. Adından da anlaşılacağı gibi, uygulanacak sabit bir önlem setinden ziyade, yerel kırsal topluluklarda kırsal kalkınmayı harekete geçirme ve sağlama yöntemidir. LEADER yaklaşımının AB ve Türkiye’de uygulanması, mevcut durumda IPA programı kapsamında gerçekleştirilmektedir. Türkiye’de LEADER yaklaşımı, IPARD II Programı kapsamındaki tedbirler arasındadır. Çalışmanın ana materyali IPARD I programı, IPARD II programı ve Avrupa Komisyonu ile Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı’nın resmi web siteleriydi. Çalışmada öncelikle LEADER yaklaşımının temel özellikleri ve uygulama yöntemleri anlatılmış, ardından AB ve Türkiye uygulamaları anlatılmıştır. Çalışma sonucunda, AB’nin 30 yıllık LEADER yaklaşımı deneyimine kıyasla Türkiye’nin LEADER yaklaşımını uygulamada henüz çok yeni olduğu görüldü. AB LEADER yaklaşımının beşinci neslini uygularken, Türkiye hala IPARD programının LEADER yaklaşımı ölçüsünde akredite değildir. Akreditasyonun 2019’un ilk aylarında tamamlanması bekleniyor. 2014-2020 yılları arasında uygulanan programla AB’de 2888 yerel eylem grubu (YEG) desteklenirken, Türkiye’de 25 YGK kurulmuş ve destek almak için akreditasyon bekleyen . IPARD II programı kapsamında LEADER yaklaşım tedbirinin toplam kamu yardım değeri 26.700.000 Avro, AB katkı oranı% 90 ile Türkiye’de AB katkı değeri 24.030.000 Avro’dur. Türkiye’de LEADER yaklaşımı, farklı sektörler arasında sinerji oluşturarak, yerel aktörlerin kalkınma sürecine dahil olmasını sağlayarak, yerel aktörler aracılığıyla oluşturulan yerel kalkınma stratejileri ile farklı destek programları arasında koordinasyon sağlayarak kırsal alanların sorunlarının çözümüne katkı sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler : Kırsal kalkınma, LEADER yaklaşımı, IPARD programı, yerel eylem grupları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.