Karaman’da Elma Üretim Sektörünün Üretim, Verim Ve Dış Ticaret Açısından Durumu

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : Karaman’da Elma Üretim Sektörünün Üretim, Verim Ve Dış Ticaret Açısından Durumu
Yazarlar : Ender KAYA, Aykut ÖRS
Tarih : Nisan 2019
Konferans  :

International Erciyes Agriculture, Animal & Food Sciences Conference

Kurum : Erciyes University – Kayseri/Turkiye
Sayfa Numarası : 129
Özet : Dünya elma üretimi yaklaşık 83 milyon ton olup Türkiye, 3 milyon ton ile dünya üretiminde Çin ve ABD’ den sonra 3. sırada yer almaktadır. Çalışma kapsamında Türkiye’de elma üretiminde 2. Sırada yer alan Karaman ilinin sektörel analizi yapılmıştır. Çalışma kapsamında öncelikle Dünya’daki ve Türkiye’deki elma üretim miktarı, alanı, meyve veren ağaç sayısı ve verimlilik bilgileri ile dış ticaret verileri sunulmuştur. Daha sonra aynı bilgiler Karaman ili özelinde sunulmuştur. Materyal olarak TUİK ve FAO veri tabanları başta olmak üzere ikincil kaynaklardan yararlanılmıştır. Bu veriler değerlendirilerek Karaman’da elmacılık sektörünün zamanla gelişimi ve bugünü durumu ortaya konulmuştur. Bu veriler değerlendirilerilerek elmacılık sektörün güçlü, zayıf yönleri, fırsatlar ve olası tehditleri SWOT analizi ile ortaya konulmuştur. Araştırma sonucuna göre Karaman ilinde 2017 yılı verilerine göre Türkiye’de üretilen toplam elmanın %16.42’si üretilmiştir. 1980-2017 yılları arasında Türkiye’de elma ekim alanları düzenli artış gösterirken, üretim miktarı dalgalanmalar göstermekle beraber artış eyiliminde olmuştur.  Karaman ilinde ise zamanla ekim alanları çok fazla değişmezken, üretim miktarı dalgalı bir şekilde artmıştır. Bunun sebebi verimin yıllar içinde modern yetiştirme teknikleri ile arttırılmasıdır.  Ancak meyve veren ağaç başına elma verimi 52.74 kg. ile 54.37 olan Türkiye ortalamasının bir miktar altındadır. SWOT analizi ile Karaman’da üretim faaliyetinin gelişimine katkı sağlanması amaçlanmıştır.
anahtar Kelimeler : Elma üretimi, Karaman, Verimlilik, SWOT analizi, Karaman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir