6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Alan Yönetimine Getirdiği Yapısal Değişim

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : 6360 Sayılı Büyükşehir Yasasının Kırsal Alan Yönetimine Getirdiği Yapısal Değişim
Yazarlar : Ender KAYA, Aykut ÖRS
Tarih : Ekim 2019
Konferans :

Kayfor 17 – Uluslararası Kamu Yönetim Formu

Kurum : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Karaman
Sayfa Numarası : 125
Özet : 6360 sayılı Yasa ile Türkiye’deki büyükşehir belediyesi sınırları içinde kalan 1.591 belde belediyesiyle 16.082 köyün tüzel kişiliği sona ermektedir. Kanunla, köyler en yakın ilçe belediyesine mahalle olarak bağlanmaktadır. Bu dönüşüm kırsal alanı ve burada yaşayanları hizmet alma noktasında etkileyecektir. Köy yerleşim yerlerine kamu hizmetinin getirilmesi büyükşehir ve ilçe belediyelerinin yükünü arttırmıştır. Yasa ile büyükşehir ve ilçe belediyelerine tarımsal faaliyetleri desteklemek yönelik olarak her türlü yetki verilmiştir. Bu çalışmanın ana amacı; 6360 sayılı Yasanın, kırsal alanda hizmet vermede getirdiği yapısal değişiklikler ve bu alana etkileri üzerinde durulacaktır.
Anahtar Kelimeler : Tarım, Kırsal Alan, Büyükşehir Yasası, 6360 Sayılı Kanun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir