Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylık Sürecinin Kırsal Alana Etkileri

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : Türkiye’nin Avrupa Birliği Adaylık Sürecinin Kırsal Alana Etkileri
Yazarlar :  Aykut ÖRS, Ender KAYA
Tarih : Ekim 2019
Konferans :

Kayfor 17 – Uluslararası Kamu Yönetim Formu

Kurum : Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi – Karaman
Sayfa Numarası : 125
Özet : Ülkemizde yıllar itibari ile kırsal kalkınma amacıyla farklı politika ve programlar uygulanmıştır. 2005 yılı itibari ile Avrupa Birliğine tam üyelik müzakerelerinin başlaması ile kırsal kalkınma politika ve destekleri AB müktesebatına göre şekillenmeye başlamıştır. Avrupa Birliği (AB), aday ve potansiyel aday ülkeleri AB üyeliğine hazırlamak için Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (IPA) kullanmaktadır. IPA, geçiş yardımı ve kurum oluşturma, sınır ötesi işbirliği, bölgesel kalkınma, insan kaynakları gelişimi, kırsal kalkınma olmak üzere beş bileşenden oluşmaktadır (Akın, 2008). Kırsal kalkınma bileşeni (IPARD) fonları, AB ülkelerindeki diğer kuruluşlarla rekabet etmek için aday ülkelerdeki tarımsal işletmelerin üretim standartlarını geliştirmek için finansman sağlamaktadır. Bu amaçla Türkiye’de 2007 – 2013 yılları arasında IPARD I programı uygulanmış ve şuanda da 2014-2020 yılları arasında uygulanacak şekilde hazırlanan IPARD II programı uygulanmaktadır. Bu çalışmada, AB adaylık sürecinin kırsal alana etkileri üzerine durulmuştur. Makalede ilk olarak kırsal alan ve kırsal kalkınma kavramları özetlenmiştir. Daha sonra AB’de kırsal kalkınma sürecinden bahsedilmiştir. Daha sonra AB adaylık süreci kapsamında uygulana IPARD programı üzerinde durulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Avrupa Birliği, Tarım, Kırsal Kalkınma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.