Robotik Sağımın Ekonomik Performansının Karşılaştırılması

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : Robotik Sağım Sistemi ile Konvansiyonel Sağım Sisteminin Ekonomik Performansının Karşılaştırılması
Yazar : Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
Tarih : Ağustos 2018
Dergi :

Manas J Agr Vet Life Sci

Dergi Sayısı : Manas J Agr Vet Life Sci, 2018, 8 (2),
Sayfa Numarası : 35‐51
Özet : Süt sağım robotlarının; süt çiftliklerinde iş gücü ihtiyacını azaltmak ve çiftçilerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla başta batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya olmak üzere kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bugün dünya genelinde 30,000’nin üzerinde süt sağım robotu kullanıldığı tahmin edilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada Türkiye’de 21 çiftlikte kurulu toplam 54 adet süt sağım robotu kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu teknolojinin kullanımının yeni olması; süt sağım robotlarının, diğer otomatik sağım sistemlerine göre ekonomik performansının işletmeciler tarafından tam olarak bilinmemesi nedeniyle süt sağım robotları yavaş benimsenmektedir. Bu çalışmada, robotik süt sağım sisteminin ekonomik performansı ile mevcutta kullanılan geleneksel sağım sistemlerinin karşılaştırılması amacıyla; bu konuda gerçekleştirilen yerli ve yabancı literatür taranmıştır. Tarama sonucunda 13 farklı ülkede, 1998-2017 yılları arasında gerçekleştirilen, 33 adet çalışmada yer alan süt sağım robotları kullanılan çiftliklerin yatırım maliyeti, işgücü ihtiyacı, enerji tüketimi, yem tüketim miktarı, sağım sıklığı, ineklerin verimliliği ve işletme geliri verileri bir tabloda derlenmiştir. Derlenen bu bilgiler yardımıyla robotik süt sağım sistemi kullanan işletmeler ile kullanmayan işletmelerin ekonomik performansı yıllar itibariyle ve yukarıda sayılan kriterler çerçevesinde karşılaştırılmış ve ileriye yönelik öneriler sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler : Karşılaştırma, ekonomik performans, robot süt sağım sistemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.