Kırsal Kalkınmada Finansman Kaynağı Olarak: IPARD I ve IPARD II’nin Karşılaştırılması

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : Kırsal Kalkınmada Finansman Kaynağı Olarak: Türkiye’de Uygulanan IPARD I Ve IPARD II Programlarının Karşılaştırılması
Yazarlar : Ender KAYA, Aykut ÖRS
Tarih : July 2019
Dergi : Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi
Dergi Sayısı : Turkish Journal of Agriculture – Food Science and Technology, 7(1): 92-98, 2019
Sayfa Numarası : 92-98
Özet : Avrupa Birliği (AB), aday ve potansiyel aday ülkeleri tam üyeliğe hazırlamak amacıyla Katılım Öncesi Mali İşbirliği Aracını (IPA) kullanmaktadır. IPA’nın beş bileşeninden biride kırsal kalkınma bileşenidir (IPARD). Kırsal kalkınma bileşeni ile sağlanan destekler işletmelerin AB üyesi ülkelerdeki işletmelerle rekabet edebilecek standartlardaki üretimi gerçekleştirmeleri için finansman sağlanmaktadır. Bu amaçla Türkiye’de AB arasında 2007-2013 yıllarında IPARD I programı uygulanmış ve 2014-2020 yıllarını kapsayan IPARD II programı hazırlanmıştır. Bu çalışmada; Türkiye’de uygulanan ve işletmelerin rekabet gücünü arttırmaya yönelik önemli birer araç olan IPARD I ve IPARD II programları arasındaki yapısal farklılıklar; program hedefleri, genel ve tedbir bazında program bütçeleri, destekleme kriterleri olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir. Sonuçlar tablolar ve grafiklerle sunulmuştur. Çalışma sonucunda; 2011-2016 yılları arasında 10.693 projenin desteklendiği ve 6,77 milyar TL’lik yatırım gerçekleştiği bu önemli finansman aracının değişimi ve son durumu ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler : IPARD programı, Kırsal kalkınma finansmanı, Karşılaştırma, Destekleme sistemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.