IPARD Çerçevesinde Tibbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Desteklemesi

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : AB Katilim Öncesi Yardim Araci Kirsal Kalkinma Programi (IPARD) Çerçevesinde Tibbi Ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliğinin Desteklemesi
Yazarlar : Aykut ÖRS, Ender KAYA
Tarih : Ekim 2019
Konferans :

VI International KOP Regional Development Symposium, Konya

Kurum : Necmettin Erbakan Üniversitesi
Sayfa Numarası : 4
Özet : Ülkemizde kırsal alanlar, geçimlik ve yarı geçimlik işletme sayısının oldukça fazla olduğu ve insanların düşük gelir seviyelerinden dolayı sıkıntı yaşadığı bölgelerdir. Kırsal alanlarda tarımsal işletmelere ek gelir oluşturabilecek faaliyet çeşitlendirmesi hemen hemen hiç görülmemektedir. Ayrıca, hane halkı gelirini artırmasının güçlü bir unsuru olabilecek kadınların gelirlerinin düşük olması, öncelikli olarak ele alınması gereken bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle, tamamlayıcı gelir kaynaklarını geliştirmek amacıyla, geleneksel geçimlik tarımsal faaliyet olan çiftçilik bazında faaliyet çeşitlendirmenin önemi ortaya çıkmaktadır. Bu yaklaşımla, kırsalda yaşayan ailelerin ekonomik durumlarının iyileştirilmesine katkı sağlanması ve kırsal alanları terk etme eğiliminin azalması beklenmektedir. Ayrıca, yurtiçi talebin karşılanması, ithalatın azaltılması ya da gelecekteki muhtemel ihracat olanağı sağlayan yerel pazar imkânı sağlayacaktır. Bu çalışmada ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi kapsamında, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) çerçevesinde dağıtılan tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği desteklemeleri incelenmiştir.
Anahtar Kelimeler : Kırsal Kalkınma, Kırsal Kalkınma ve Finansman, Tarımsal Aktivite, IPARD, Tıbbi ve Aromatik Bitki Yetiştiriciliği

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.