Kırsal Kalkınmada Yerel Kalkınma Stratejileri

Dosyayı İndir  
Makalenin Adı : Kırsal Kalkınmada Yerel Kalkınma Stratejileri “Lider Yaklaşımı”
Yazarlar : Aykut ÖRS, Ender KAYA
Tarih : Eylül 2018
Konferans :

Uluslararası Katılımlı XIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi, Kahramanmaraş

Kurum : Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Sayfa Numarası : 4
Özet :

IPARD Programında kapsamındaki tedbir arasında yer almaktadır. LEADER yaklaşımının öğrenilmesini sağlamak, potansiyel yerel eylem gruplarının kurulmasını ve yerel seviyede kalkınma stratejilerinin hazırlanmasını teşvik etmek ve tedbirin uygulamaya hazır olmak için başlanmıştır. LEADER yaklaşımı, kırsal kalkınmanın yerelde yaşayan kırsal topluluklar aracılığıyla gerçekleştirilmesi ve bu toplulukların harekete geçirilmesi için oluşturulmuş bir yöntemi ifade etmektedir. Türkiye’de LEADER yaklaşımı, farklı sektörler arasında sinerji yaratarak; yerel aktörlerin kalkınma sürecine dahil olmasını sağlayarak, yerel aktörler aracılığı ile oluşturulan yerel kalkınma stratejilerinin farklı destekleme programları arasında sağlayacağı koordinasyon ile kırsal alanın sorunlarının çözümüne katkıda bulunacaktır.

Anahtar Kelimeler : Kırsal Kalkınma, kırsal kalkınma ve yerel eylem grupları, LEADER

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir