Süt Sağım Robotlarının Ekonomik Performansı

Dosyayı İndir
Makalenin Adı : Süt Sağım Robotlarının Ekonomik Performansı
Yazarlar : Aykut ÖRS, Cennet OĞUZ
Tarih : September 2017
Konferans :

The Eurasian Agriculture and Naturel Sciences Congress (20 – 23 September 2017, Kyrgyzstan)

Kurum : Manas University, Kyrgyzstan
Sayfa Numarası : 11
Özet :

Süt sağım robotlarının; süt çiftliklerinde iş gücü ihtiyacını azaltmak ve çiftçilerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla başta batı Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avustralya olmak üzere kullanımı her geçen gün artmaktadır. Bugün dünya genelinde 35.000’nin üzerinde süt sağım robotu kullanıldığı tahmin edilmektedir. 2016 yılında gerçekleştirilen bir çalışmada Türkiye’de 21 çiftlikte kurulu toplam 54 adet süt sağım robotu kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu teknolojinin kullanımının yeni olması; süt sağım robotlarının, diğer otomatik sağım sistemlerine göre ekonomik performansının işletmeciler tarafından tam olarak bilinmemesi nedeniyle süt sağım robotları yavaş benimsenmektedir. Bu çalışmada, süt sağım robotlarının ekonomik performansı ile mevcutta kullanılan otomatik sağım sistemlerinin karşılaştırılması amacıyla; bu konuda gerçekleştirilen yerli ve yabancı literatür taranmıştır. Tarama sonucunda 13 farklı ülkede, 1998-2017 yılları arasında gerçekleştirilen, 33 adet çalışmada yer alan süt sağım robotları kullanılan çiftliklerin yatırım maliyeti, işgücü ihtiyacı, enerji tüketimi, yem tüketim miktarı, sağım sıklığı, ineklerin verimliliği ve işletme geliri verileri bir tabloda derlenmiştir. Derlenen bu bilgiler yardımıyla süt sağım robotu kullanan işletmeler ile kullanmayan işletmelerin ekonomik performansı yıllar itibariyle ve yukarıda sayılan kriterler çerçevesinde karşılaştırılmış ve ileriye yönelik öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler : Karşılaştırma, ekonomik performans, robot süt sağım sistemleri

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.