Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri – Satış Makinaları / Dolapları

Bu makale Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları makalesinin bir parçasıdır. Makalenin diğer bölümlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Hassas süt çiftliğinde kullanılan teknolojiler aşağıda 8 başlık altında incelenmiştir

Giriş – Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları

 1. Beslenme (Nutrition/Feeding):
  1. Otomatik buzağı besleme sistemleri
  2. Karıştırma ve Yemleme Robotu
  3. Yem İtici Robot
 2. Üretim (Production)
  1. Otomatik Sağım Sistemleri
   1. Sağım odası ve sabit sağım sistemleri
   2. Rotary Sağım Sistemi
   3. Robot Sağım Sistemi
  2. Otomatik Sağım Sistemlerine Entegre Diğer Cihazlar
   1. Süt bileşenlerinin ölçen cihazlar
   2. Süt miktarını ölçen cihazlar
   3. Süt akışı ve zamanı ölçen cihazlar
 3. Hayvan Sağlığı (Animal Health)
  1. Mastitis Tespit Cihazları
  2. Pedometre
  3. Sıcaklık Ölçümü
  4. Hareket Aktivitesi ve Geviş Getirme Sayısı
  5. Vücut Kondüsyon Puanı Ölçümü
  6. Günlük Vücut Ağırlığı Ölçümü
  7. Yatma/Ayakta Durma Davranışı Ölçümü
  8. Gerçek Zamanlı Yer Tespiti
 4. Hayvan Doğurganlık (Fertility)
  1. Kızışma Tespiti
  2. Buzağılama Tespiti
 5. Hayvan Refahı (Animal Welfare)
  1. Ahır Havalandırması
  2. Hayvan Bekleme Alanı Yağmurlama Sistemi
  3. Gübre Sıyırıcılar:
   1. Sıyırıcı robot
   2. Zincirli tip sıyırıcı
   3. Kablolu tip sıyırıcı
   4. Hidrolik sıyırıcı
 6. Çevre (Enviromental)
  1. Biyogaz
  2. Isı/Enerji Geri Kazanımı
 7. Depolama ve Taşıma (Storage & Transportation)
  1. Otomatik Yıkamalı Süt Soğutma Tankı
  2. Süt Taşıma Tankı
 8. Satış Makinaları / Dolapları
  1. Otomatik çiğ süt otomatları / Sütmatikler
   1. Mekan içi sütmatik
   2. Mekan dışı sütmatik
   3. Mobil sütmatik
  2. Kapalı Sergi Dolapları

8.1. Otomatik çiğ süt otomatları / Sütmatikler

Makinenin amacı, sütün soğuk zincir bozulmadan hijyenik koşullarda tüketiciye ulaştırılması. Ortam sıcaklığı ne olursa olsun, süt ayarlanan ısıda (3oC) tutuluyor. Sütün sıcaklığı belirlenen değerin üzerine çıkması durumunda süt vermiyor. İçindeki paslanmaz çelik süt tankının üzerinde bulunan pompa, sayaç, karıştırıcı ve hortumlar her gün tankla birlikte dezenfekte ediliyor.

Tankların kapasiteleri 100 ile 300 litre arasında değişiyor. Mekan içi, mekan dışı ve mobil olmak üzere 3 gruba ayrılan sütmatik, para tanıma sistemi sayesinde, belirlenen süt fiyatına göre, atılan para tutarına karşılık gelen miktarda süt veriyor.

Sütmatik’in yanında bir de şişe makinesi oluyor. Bu sayede, yanında şişe olmayan tüketiciler, kapaklı boş şişe alabiliyor. 100 şişe kapasiteli makineye 2 tip (plastik ve cam) şişe konulabiliyor. Tüketici, fiyatına göre, attığı para ile istediği tip boş şişeyi satın alabiliyor.

Makineye takılan bir SIM kart sayesinde sürekli cep telefonuna SMS olarak kaç litre süt satıldığı, arıza durumu, elektrik kesintisi, sütün sıcaklığı, vb. bilgiler gönderiyor.

8.1.1. Mekan içi sütmatik

Dükkan, süpermarket, alışveriş merkezleri gibi iç mekan kullanımı için ayarlanmış sütmatiklerdir.

Şekil 35 Mekan içi sütmatik

8.1.2. Mekan dışı sütmatik

Yollar, meydanlar,parklar vb. için pastörize veya çiğ süt veren sütmatiklerdir.

Şekil 36 Mekan dışı sütmatik

Şekil 37 Mekan dışı sütmatik

Şekil 38 Mekan dışı sütmatik

8.1.3. Mobil sütmatik

Araçlarda mobil olarak süt dağıtanlar için sütmatikler.

Şekil 39 Mobil sütmatik

8.2. Kapalı Sergi Dolapları

Açık sergi buzdolaplarındaki soğutma yükünün %70’ten fazlası sızıntıdan kaynaklanmaktadır. Soğutma yüküne katkıda bulunan ve sızıntıya kıyasla görece az olan etmenler ışıma ve iletim yoluyla ısı kazanımının yanında aydınlatma, fanlar, defrost ve çiy önleyici ısıtıcıları kapsar. Bu nedenle, açık sergi dolaplarına sızıntının önlenmesi, toplam soğutma yükünde önemli bir düşüş sağlayarak toplam enerji tüketimini azaltacaktır.

Sızıntının azaltılmasında kullanılan bir yöntem de, cam kapılı sergi buzdolaplarının kullanılmasıdır. Cam kapılar takıldığında soğutma yükünün %68 oranında azaldığını ve kompresörün elektrik kullanımında %87’lik bir düşüş sağlandığını bulmuştur.

Cam kapılı sergi buzdolapları, sızıntının giderilmesinden kaynaklanan enerji tasarrufunun yanı sıra başka avantajlar da sağlar. Cam kapılı dolaplarda, soğutma yükünün daha az olmasından dolayı orta sıcaklık kompresör braketi boyutu yaklaşık %15 oranında azaltılabilir. Cam kapılı dolaplar, açık dolaplarda gözlemlenen geniş ürün sıcaklığı varyasyonlarını azaltarak gıda güvenliğini arttırır. Kapılar aynı zamanda alışveriş reyonlarında soğuk hava sızıntısını önleyerek müşterilerin rahat etmesini sağlar, bu da satışlarda artış sağlayabilir. Dahası kapılar, soğutma sisteminin mağaza havasını kısmen soğutmasını ve neminden arındırmasını önleyerek daha yüksek evaporatör sıcaklığında ve verim katsayısıyla (COP) çalışan HVAC sisteminin mağazayı daha etkin bir şekilde soğutmasına ve neminden arındırmasına yardımcı olur.

Şekil 40 Açık sergi dolabı

Şekil 41 Kapalı sergi dolabı

 

Kaynaklar

Anonim, 2014, “Sağım sistemleri”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9F%C4%B1m_sistemleri, [Ziyaret Tarihi: 28 Aralık 2014].

Anonymous, 2013, “Proceedıngs Of The Precısıon Daıry Conference and Expo” University of Minnesota, Minnesota.

Bewley, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Currently Available Precision Dairy Farming Technologies”, http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Çimen, Ö., 2010, “Süt Sığırcılığında Vücut Kondüsyon Puanı (VKP) Ve Değişiminin Üreme Performansı Ve Süt Verimi Üzerine Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Frıcke, A.F., Becker, B.R., 2011, “Kapılı Sergi Dolapları Enerji Tasarrufu Yapar, Satış Kaybına Neden Olmaz”, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/29b91e02f444db3_ek.pdf?dergi=1159, [Ziyaret Tarihi: 08 Ocak 2015].

Helwatkar, A., Riordan, D., Walsh, J., 2014, “Sensor Technology For Animal Health Monitoring”, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology, Sep. 2-4, 2014, Liverpool, UK

Hogeveen, H., Steeneveld, W., 2013, “Integrating it all: Making it work and pay at the farm”, Wageningen University, Wageningen.

Kuraloğlu, H., 2013, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Hassas süt hayvancılığı çiftlik yönetimleri”, http://www.sutdunyasi.com/haber/776-hassas-sut-hayvanciligi-ciftlik-yonetimleri.html#sthash.69P1ZmER.dpuf, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Salfer, J., 2014, “How Robotic Milking May Someday Fit Your Dairy”, University of Minnesota, St. Cloud, MN

Samer, M., 2011,” Implementation of Cooling Systems to Enhance Dairy Cow’s Microenvironment”, Journal of Environmental Science and Engineering, 5 (2011) 1654-1661.

Türkyılmaz, M.K., 2005, “Süt Sığırcılık İşletmelerinde Sağım Robotu Kullanımı”, Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2(1) 61-64.

Uzmay, C., Kaya, İ., Tömek, B., 2010, “Süt Sığırcılığında Hassas Sürü Yönetim Uygulamaları”, Hayvansal Üretim 51(2): 50-58.

Yule, L.J., Eastwood, C.R., 2013, “Challenges And Opportunities For Precision Dairy Farming In New Zealand”, Massey University, Palmerston North, New Zealand.

Faydalanılan Siteler

http://www.medria.fr/en_GB/produits/vel-phone.html

http://www.biyogaz.web.tr/tr/biyogaz-nedir

http://www.egevet.com.tr/teknik_detay.aspx?id=486

http://www.dairymaster.com/milk-cooling/

http://kromel.com.tr/tr/urun/otomatik-y-kamal-s-t-so-utma-tank-10.html

http://www.ciftlikdergisi.com.tr/ab-ulkelerinde-cig-sut-satislarina-devam.html.

http://www.ozaktifsogutma.com.tr/kategori-stlk-42.html

http://www.lely.com

http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies

http://www.refarm.com.tr/buzagi-besleme-makineleri.html

http://www.gea-farmtechnologies.com/tr/tr/bu/milking_cooling/youngstock/concentrate_feeders/default.aspx

http://www.delaval.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.