Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri – Hayvan Refahı

Bu makale Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları makalesinin bir parçasıdır. Makalenin diğer bölümlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Hassas süt çiftliğinde kullanılan teknolojiler aşağıda 8 başlık altında incelenmiştir

Giriş – Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları

 1. Beslenme (Nutrition/Feeding):
  1. Otomatik buzağı besleme sistemleri
  2. Karıştırma ve Yemleme Robotu
  3. Yem İtici Robot
 2. Üretim (Production)
  1. Otomatik Sağım Sistemleri
   1. Sağım odası ve sabit sağım sistemleri
   2. Rotary Sağım Sistemi
   3. Robot Sağım Sistemi
  2. Otomatik Sağım Sistemlerine Entegre Diğer Cihazlar
   1. Süt bileşenlerinin ölçen cihazlar
   2. Süt miktarını ölçen cihazlar
   3. Süt akışı ve zamanı ölçen cihazlar
 3. Hayvan Sağlığı (Animal Health)
  1. Mastitis Tespit Cihazları
  2. Pedometre
  3. Sıcaklık Ölçümü
  4. Hareket Aktivitesi ve Geviş Getirme Sayısı
  5. Vücut Kondüsyon Puanı Ölçümü
  6. Günlük Vücut Ağırlığı Ölçümü
  7. Yatma/Ayakta Durma Davranışı Ölçümü
  8. Gerçek Zamanlı Yer Tespiti
 4. Hayvan Doğurganlık (Fertility)
  1. Kızışma Tespiti
  2. Buzağılama Tespiti
 5. Hayvan Refahı (Animal Welfare)
  1. Ahır Havalandırması
  2. Hayvan Bekleme Alanı Yağmurlama Sistemi
  3. Gübre Sıyırıcılar:
   1. Sıyırıcı robot
   2. Zincirli tip sıyırıcı
   3. Kablolu tip sıyırıcı
   4. Hidrolik sıyırıcı
 6. Çevre (Enviromental)
  1. Biyogaz
  2. Isı/Enerji Geri Kazanımı
 7. Depolama ve Taşıma (Storage & Transportation)
  1. Otomatik Yıkamalı Süt Soğutma Tankı
  2. Süt Taşıma Tankı
 8. Satış Makinaları / Dolapları
  1. Otomatik çiğ süt otomatları / Sütmatikler
   1. Mekan içi sütmatik
   2. Mekan dışı sütmatik
   3. Mobil sütmatik
  2. Kapalı Sergi Dolapları

 

5.1.  Ahır Havalandırması           

Hayvanları hava şartlarından korumak için barınak yaparken her zaman hava akımını düzenleme sorumluluğu vardır. Yeterli havalandırma optimum süt üretimi ve inek sağlığı için gereklidir. Yetersiz havalandırmanın olduğu ahırlarda havadaki nem oranı artar, sıcaklık artmaya baslar, toz ve zararlı gazlar sorun teşkil eder. Ahırın içindeki hava çeşitli türde bakteri ve virüs içerir. Sonuç olarak hastalık olasılığı artar ve hayvan refahı olumsuz etkilenir. Bu durum süt üretimi kaybına neden olur.

Doğal havalandırma: hayvanlara taze hava sağlamanın ekonomik ve çevre dostu yöntemidir. Daha sıcak ve daha nemli bir ortamda havalandırma daha önemli hale gelir. İyi doğal havalandırma ahırdan zararlı maddeleri ve nemliliği uzaklaştırır. Ayrıca sıcaklık da doğru seviyede tutulur. Yüksek verime sahip inekler için optimum sıcaklık yaklaşık 5o derecedir.

Mekanik tip havalandırma: İyi doğal havalandırmanın zor sağlanacağı durumlar vardır. Bazen fanlar yardımıyla daha kontrollü bir havalandırma sistemi kullanmak daha iyi olabilir. Buzağılar gibi küçük hayvanlar için genellikle ayarlanabilen bir sıcaklık ve havalandırma sistemi gerekir.

Doğal havalandırma ve mekanik havalandırma birleştirildiği zaman devreye hibrid havalandırma girer. Doğal havalandırma işlemi fanların yardımıyla geliştirilir. Genellikle çatıda hava istasyonlu iklim bilgisayarı kullanılır. Doğal havalandırma yeterli olmadığı zaman hava dolaşımı için fanlar kullanılabilir. Siklon vantilatör buna iyi bir örnektir. Bu vantilatör ahır içinde hayvanları serinleterek büyük miktarlarda havayı alır ve karıştırır.

Şekil 22 Ahırdan Görünüm

Yukarıdaki ahıra bakıldığında:

 1. Çatı havalandırması: Sıcak ve nemli olan kirlenmiş havayı çıkarmak için gereklidir. Doğal gün ışığı girmesini sağlar.
 2. Perdeler: Sıcak havalarda inekleri serin tutmaya yarayan geniş açıklıklardır. Hava değişimini sağlar. Otomatik kapanabilir sistemlerle kışın sıcaklık konforu sağlanabilir.
 3. Fanlar: İneklerin sıcaklık stresini azaltmak amacıyla, çevrelerinde temiz hava akımı oluştururlar.

Şekil 23 Havalandırma Fanları

5.2. Hayvan Bekleme Alanı Yağmurlama Sistemi

Sıcaklık 22oC’nin üzerine çıktığında ineklerin rahatlık seviyesi düşmeye başlar ve bu da süt verimini %25’e varan oranlar da etkiler. Bu fanlar tarafından itilen su damlacıkları, hayvanın tüy tabakasının içine işleyerek deri tabakasına ulaşır. Buda ısı transferini artırarak daha serin, rahat ve üretken inekler sağlar.

Şekil 24 Hayvan Bekleme Alanı

5.3. Gübre Sıyırıcılar

İnekler için temiz ve kuru bir zemin çok önemlidir. Sadece tırnakları daha temiz ve kuru olmaz, aynı zamanda yataklıklarını da daha az kirletirler ve doğal olarak sağımhaneye çok daha temiz gelirler. Çiftçi çeşitli zeminler arasından seçim yapabilir. Izgarasız ya da ızgaralı zeminlerin yanı sıra diğer bir seçenek de emisyonların azaltılmasına yardımcı olan prefabrik beton zemindir. Gerekirse yüzey kauçuk bir tabakayla kaplanabilir.

5.3.1. Sıyırıcı robot

Ahırda sessizce ve yavaşça hareket eder, ineklere müdahale minimum düzeydedir. Yapısı hayvan rahatını göz önünde tutarak tasarlanır. İnekler robota hızlı alışır. Temel olarak ızgaralı zeminleri temizlemek için tasarlanmıştır. Fakat zorlu zemin sistemi tipine bağlı olarak, ızgarasız (düşük emisyonlu) zemin sistemlerinde de kullanılabilir. Gübre ahırın ortasından geçen düzenli aralıklardan ve ahırın sonundaki her iki uca yerleştirilen noktalardan dökülür.

Şekil 25 Sıyırıcı robot

5.3.2. Zincirli tip sıyırıcı

Zincirli tahrik üniteleri her tip zemine sahip ahırlara tesis edilebilir. U-profil içerisinden geçirilen zinciri seçebilirsiniz böylece inekler zincire basmaz. Tahrikler ahırdan dakikada 3 metre hızında çekilir. Zincirli tahrik sistemi ileri teknolojiye sahip dijital anahtar kutusu ile kontrol edilir. Başka bir önemli avantaj da sıyırıcıların don koruma moduna ayarlanabilmesidir.

Şekil 26 Zincirli tip sıyırıcı

5.3.3. Kablolu tip sıyırıcı

Kablo, tambur üzerindeki tek katmanlı kasnak sayesinde uzun ömürlüdür. Kasnakların kendi kendini temizleyen açık yuvaları vardır. Büyük kasnak ve sertleştirilmiş kablo kılavuzu kablonun doğru sarılmasını sağlar. Bütünleştirilmiş kablo germe seviyesi ile gerektiğinde kablo gerginliğini yeniden ayarlamak çok kolaydır. Değiştirilebilir çelik veya üretan bıçaklar bakım maliyetlerini azaltır.

Şekil 27 Kablo tip sıyırıcı

5.3.4 Hidrolik sıyırıcı

Hidrolik olarak çalışan bir sistemi kullanırken her çeşit gübre kanalı için daha bireysel sıyırıcı kontrolü sağlanabilir. Sıyırıcılar gübre kanalı uzunluğuna bakılmaksızın ahırda aynı tarafa dayanabilir. Gübre kanalları farklı zaman ayarları seçilerek ayrı ayrı temizlenebilir. Bu sistemler düzenli olarak ızgarasız zeminlerde ve geniş gübre sıyırma kanallarında (ya da bekleme alanlarında) kullanılır.

Şekil 28 Hidrolik sıyırıcı

 

Kaynaklar

Anonim, 2014, “Sağım sistemleri”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9F%C4%B1m_sistemleri, [Ziyaret Tarihi: 28 Aralık 2014].

Anonymous, 2013, “Proceedıngs Of The Precısıon Daıry Conference and Expo” University of Minnesota, Minnesota.

Bewley, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Currently Available Precision Dairy Farming Technologies”, http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Çimen, Ö., 2010, “Süt Sığırcılığında Vücut Kondüsyon Puanı (VKP) Ve Değişiminin Üreme Performansı Ve Süt Verimi Üzerine Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Frıcke, A.F., Becker, B.R., 2011, “Kapılı Sergi Dolapları Enerji Tasarrufu Yapar, Satış Kaybına Neden Olmaz”, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/29b91e02f444db3_ek.pdf?dergi=1159, [Ziyaret Tarihi: 08 Ocak 2015].

Helwatkar, A., Riordan, D., Walsh, J., 2014, “Sensor Technology For Animal Health Monitoring”, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology, Sep. 2-4, 2014, Liverpool, UK

Hogeveen, H., Steeneveld, W., 2013, “Integrating it all: Making it work and pay at the farm”, Wageningen University, Wageningen.

Kuraloğlu, H., 2013, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Hassas süt hayvancılığı çiftlik yönetimleri”, http://www.sutdunyasi.com/haber/776-hassas-sut-hayvanciligi-ciftlik-yonetimleri.html#sthash.69P1ZmER.dpuf, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Salfer, J., 2014, “How Robotic Milking May Someday Fit Your Dairy”, University of Minnesota, St. Cloud, MN

Samer, M., 2011,” Implementation of Cooling Systems to Enhance Dairy Cow’s Microenvironment”, Journal of Environmental Science and Engineering, 5 (2011) 1654-1661.

Türkyılmaz, M.K., 2005, “Süt Sığırcılık İşletmelerinde Sağım Robotu Kullanımı”, Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2(1) 61-64.

Uzmay, C., Kaya, İ., Tömek, B., 2010, “Süt Sığırcılığında Hassas Sürü Yönetim Uygulamaları”, Hayvansal Üretim 51(2): 50-58.

Yule, L.J., Eastwood, C.R., 2013, “Challenges And Opportunities For Precision Dairy Farming In New Zealand”, Massey University, Palmerston North, New Zealand.

Faydalanılan Siteler

http://www.medria.fr/en_GB/produits/vel-phone.html

http://www.biyogaz.web.tr/tr/biyogaz-nedir

http://www.egevet.com.tr/teknik_detay.aspx?id=486

http://www.dairymaster.com/milk-cooling/

http://kromel.com.tr/tr/urun/otomatik-y-kamal-s-t-so-utma-tank-10.html

http://www.ciftlikdergisi.com.tr/ab-ulkelerinde-cig-sut-satislarina-devam.html.

http://www.ozaktifsogutma.com.tr/kategori-stlk-42.html

http://www.lely.com

http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies

http://www.refarm.com.tr/buzagi-besleme-makineleri.html

http://www.gea-farmtechnologies.com/tr/tr/bu/milking_cooling/youngstock/concentrate_feeders/default.aspx

http://www.delaval.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.