Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri – Depolama ve Taşıma

Bu makale Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları makalesinin bir parçasıdır. Makalenin diğer bölümlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Hassas süt çiftliğinde kullanılan teknolojiler aşağıda 8 başlık altında incelenmiştir

Giriş – Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları

 1. Beslenme (Nutrition/Feeding):
  1. Otomatik buzağı besleme sistemleri
  2. Karıştırma ve Yemleme Robotu
  3. Yem İtici Robot
 2. Üretim (Production)
  1. Otomatik Sağım Sistemleri
   1. Sağım odası ve sabit sağım sistemleri
   2. Rotary Sağım Sistemi
   3. Robot Sağım Sistemi
  2. Otomatik Sağım Sistemlerine Entegre Diğer Cihazlar
   1. Süt bileşenlerinin ölçen cihazlar
   2. Süt miktarını ölçen cihazlar
   3. Süt akışı ve zamanı ölçen cihazlar
 3. Hayvan Sağlığı (Animal Health)
  1. Mastitis Tespit Cihazları
  2. Pedometre
  3. Sıcaklık Ölçümü
  4. Hareket Aktivitesi ve Geviş Getirme Sayısı
  5. Vücut Kondüsyon Puanı Ölçümü
  6. Günlük Vücut Ağırlığı Ölçümü
  7. Yatma/Ayakta Durma Davranışı Ölçümü
  8. Gerçek Zamanlı Yer Tespiti
 4. Hayvan Doğurganlık (Fertility)
  1. Kızışma Tespiti
  2. Buzağılama Tespiti
 5. Hayvan Refahı (Animal Welfare)
  1. Ahır Havalandırması
  2. Hayvan Bekleme Alanı Yağmurlama Sistemi
  3. Gübre Sıyırıcılar:
   1. Sıyırıcı robot
   2. Zincirli tip sıyırıcı
   3. Kablolu tip sıyırıcı
   4. Hidrolik sıyırıcı
 6. Çevre (Enviromental)
  1. Biyogaz
  2. Isı/Enerji Geri Kazanımı
 7. Depolama ve Taşıma (Storage & Transportation)
  1. Otomatik Yıkamalı Süt Soğutma Tankı
  2. Süt Taşıma Tankı
 8. Satış Makinaları / Dolapları
  1. Otomatik çiğ süt otomatları / Sütmatikler
   1. Mekan içi sütmatik
   2. Mekan dışı sütmatik
   3. Mobil sütmatik
  2. Kapalı Sergi Dolapları

 

7.1. Otomatik Yıkamalı Süt Soğutma Tankı

Sütün bozulmadan muhafaza edilmesi ve kalitesini koruyabilmesi için soğutarak depolama işlemi önem taşımaktadır. Bir süt işletmesindeki toplam enerji masrafının %30’unu süt soğutma işlemi oluşturmaktadır. Yeni nesil süt soğutma tanlarına bakıldığında çok daha az nerji ile çalışan ve/veya enerji geri kazanım cihazları ile birlikte çalışan sistemler olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra kendini otomatik yıkama, süt seviyesini dijital olarak gösterme ve hatta sms ile bilgilendirme yapan tanklar olduğunu görüyoruz.

Yeni nesil soğutma tanklarının başlıca özellikleri:

 • Düşük işletme maliyeti, daha kalın izolasyon ile daha az enerji kaybı,

Şekil 31 Süt soğutma Tankı

 • Hızlı ve etkili bir şekilde otomatik yıkama sistemi tek tuş ile; düşük miktarda su tüketimi, düşük seviyede deterjan tüketimi, tüm yüzeylere ulaşabilme,
 • İçerisinde sıfır sıvı kalacak şekilde tasarım,
 • Kontrol kumanda paneli ile; tankın çalıştırılması, süt sıcaklığı, elektronik süt ölçümü, yıkama sistemi ve menülerin kontrolü,

Şekil 32 Süt soğutma tankı kontrol paneli

 • Dijital seviye göstergesi ile %3-4 hata payı ile ölçüm yapma imkanı; tank içerisindeki süt miktarı kumanda panelinden izleyebilme,
 • Çift yönlü iletişim özelliği: 7/24 tankı izleme, sütün toplama zamanını ve tankta ne kadar süt olduğunu bilebilme, anında uyarı sistemi ve tankın uzaktan kontrol edilmesi,

Şekil 33 Çift yönlü iletişim sistemi

 • Çift yönlü iletişim ile akıllı kontrol:
 • Sütün tanktan toplanmasının ardından sistem boş tankın yıkanması gerektiğini hatırlatır,
 • Yıkama işlemi belirli bir süre başlatılmazsa SMS ile uyarı gönderir,
 • Kısmi süt toplanması sonrası tankta hala süt olduğunu hatırlatır,
 • Soğutma işlemi tekrar manuel olarak başlatılmazsa, otomatik olarak tekrar soğutma işlemi devreye alınır ve SMS ile uyarı gönderir

7.2. Süt Taşıma Tankı

Sütün çiftlikten toplanması sırasında süt taşıma tankları kullanılmaktadır. Süt taşıma tankları yalnızca sütün belirli bir sıcaklıkta taşınmasını sağlayan araçlarken, bugün farklı kitler kullanarak çok farklı opsiyonlar sunmaktadır. Bunlardan bazıları:

 • Merkezi bilgisayar sistemine veya taşıyıcı firmaya veri aktarma imkanı
 • Hava alma
 • Numune Alma Sistemi
 • Sayaç
 • Veri Alma Sistemi
 • Bilgisayara bağlanabilen veri alma sistemi
 • Hidrolik ve elektrik ile çalışma prensibi
 • Elektrik panosu
 • Paslanmaz kabin
 • CIP Sistemi

Şekil 34 Süt taşıma tankı sistemi

 

Kaynaklar

Anonim, 2014, “Sağım sistemleri”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9F%C4%B1m_sistemleri, [Ziyaret Tarihi: 28 Aralık 2014].

Anonymous, 2013, “Proceedıngs Of The Precısıon Daıry Conference and Expo” University of Minnesota, Minnesota.

Bewley, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Currently Available Precision Dairy Farming Technologies”, http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Çimen, Ö., 2010, “Süt Sığırcılığında Vücut Kondüsyon Puanı (VKP) Ve Değişiminin Üreme Performansı Ve Süt Verimi Üzerine Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Frıcke, A.F., Becker, B.R., 2011, “Kapılı Sergi Dolapları Enerji Tasarrufu Yapar, Satış Kaybına Neden Olmaz”, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/29b91e02f444db3_ek.pdf?dergi=1159, [Ziyaret Tarihi: 08 Ocak 2015].

Helwatkar, A., Riordan, D., Walsh, J., 2014, “Sensor Technology For Animal Health Monitoring”, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology, Sep. 2-4, 2014, Liverpool, UK

Hogeveen, H., Steeneveld, W., 2013, “Integrating it all: Making it work and pay at the farm”, Wageningen University, Wageningen.

Kuraloğlu, H., 2013, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Hassas süt hayvancılığı çiftlik yönetimleri”, http://www.sutdunyasi.com/haber/776-hassas-sut-hayvanciligi-ciftlik-yonetimleri.html#sthash.69P1ZmER.dpuf, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Salfer, J., 2014, “How Robotic Milking May Someday Fit Your Dairy”, University of Minnesota, St. Cloud, MN

Samer, M., 2011,” Implementation of Cooling Systems to Enhance Dairy Cow’s Microenvironment”, Journal of Environmental Science and Engineering, 5 (2011) 1654-1661.

Türkyılmaz, M.K., 2005, “Süt Sığırcılık İşletmelerinde Sağım Robotu Kullanımı”, Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2(1) 61-64.

Uzmay, C., Kaya, İ., Tömek, B., 2010, “Süt Sığırcılığında Hassas Sürü Yönetim Uygulamaları”, Hayvansal Üretim 51(2): 50-58.

Yule, L.J., Eastwood, C.R., 2013, “Challenges And Opportunities For Precision Dairy Farming In New Zealand”, Massey University, Palmerston North, New Zealand.

Faydalanılan Siteler

http://www.medria.fr/en_GB/produits/vel-phone.html

http://www.biyogaz.web.tr/tr/biyogaz-nedir

http://www.egevet.com.tr/teknik_detay.aspx?id=486

http://www.dairymaster.com/milk-cooling/

http://kromel.com.tr/tr/urun/otomatik-y-kamal-s-t-so-utma-tank-10.html

http://www.ciftlikdergisi.com.tr/ab-ulkelerinde-cig-sut-satislarina-devam.html.

http://www.ozaktifsogutma.com.tr/kategori-stlk-42.html

http://www.lely.com

http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies

http://www.refarm.com.tr/buzagi-besleme-makineleri.html

http://www.gea-farmtechnologies.com/tr/tr/bu/milking_cooling/youngstock/concentrate_feeders/default.aspx

http://www.delaval.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.