Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri – Üretim

Bu makale Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları makalesinin bir parçasıdır. Makalenin diğer bölümlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Hassas süt çiftliğinde kullanılan teknolojiler aşağıda 8 başlık altında incelenmiştir

Giriş – Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları

 1. Beslenme (Nutrition/Feeding):
  1. Otomatik buzağı besleme sistemleri
  2. Karıştırma ve Yemleme Robotu
  3. Yem İtici Robot
 2. Üretim (Production)
  1. Otomatik Sağım Sistemleri
   1. Sağım odası ve sabit sağım sistemleri
   2. Rotary Sağım Sistemi
   3. Robot Sağım Sistemi
  2. Otomatik Sağım Sistemlerine Entegre Diğer Cihazlar
   1. Süt bileşenlerinin ölçen cihazlar
   2. Süt miktarını ölçen cihazlar
   3. Süt akışı ve zamanı ölçen cihazlar
 3. Hayvan Sağlığı (Animal Health)
  1. Mastitis Tespit Cihazları
  2. Pedometre
  3. Sıcaklık Ölçümü
  4. Hareket Aktivitesi ve Geviş Getirme Sayısı
  5. Vücut Kondüsyon Puanı Ölçümü
  6. Günlük Vücut Ağırlığı Ölçümü
  7. Yatma/Ayakta Durma Davranışı Ölçümü
  8. Gerçek Zamanlı Yer Tespiti
 4. Hayvan Doğurganlık (Fertility)
  1. Kızışma Tespiti
  2. Buzağılama Tespiti
 5. Hayvan Refahı (Animal Welfare)
  1. Ahır Havalandırması
  2. Hayvan Bekleme Alanı Yağmurlama Sistemi
  3. Gübre Sıyırıcılar:
   1. Sıyırıcı robot
   2. Zincirli tip sıyırıcı
   3. Kablolu tip sıyırıcı
   4. Hidrolik sıyırıcı
 6. Çevre (Enviromental)
  1. Biyogaz
  2. Isı/Enerji Geri Kazanımı
 7. Depolama ve Taşıma (Storage & Transportation)
  1. Otomatik Yıkamalı Süt Soğutma Tankı
  2. Süt Taşıma Tankı
 8. Satış Makinaları / Dolapları
  1. Otomatik çiğ süt otomatları / Sütmatikler
   1. Mekan içi sütmatik
   2. Mekan dışı sütmatik
   3. Mobil sütmatik
  2. Kapalı Sergi Dolapları

2.1. Otomatik Sağım Sistemleri

Süt Çiftliklerinde büyük ya da küçük baş hayvanların otomatik olarak sağılmasını sağlamak amacıyla geliştirilmiştir. Elle sağıma göre daha pratik olması sebebiyle tercih edilmektedir. Sağım makineleri iki temel benzetim ile oluşturulmaya çalışıldı. Elle sağımı taklit eden sistemler ve buzağı emiş şeklini taklit eden sistemler geliştirildi. Günümüz sağım sistemleri buzağı emişini taklit etmektedir. Meme lastiğinin açık olduğu, yani sıkılmadığı anda memeye ulaşan vakum sebebiyle süt çıkışı olur ki, bu pozisyon buzağının emme anına karşılık gelmektedir. Unutulmamalıdır ki, buzağı sürekli ememez, ara ara nefes almak amacıyla emme hareketini durdurmaktadır. Meme başlığının sıkıldığı pozisyonda memeye giden vakum, lastiğin büzüşmesi sebebiyle kesilir ki, bu pozisyon buzağının nefes aldığı ana denk gelmektedir. Buradan çıkarılacak en önemli ders, sağım sisteminin yine hayvanları taklit ederek üretildiğidir. Diğer bir ifade ile hayvancılık alanında mekanizasyonun artışında, doğal hayatı taklit etmekle çok ciddi ürünler/fikirler vücuda getirilebilir.

İnek sayısı fazla, örneğin 10 ve daha çok olan işletmelerde makineyle sağım bir zorunluluktur. Sağım makinesi daha kaliteli süt elde edilmesine, işgücünün daha ekonomik kullanılmasına, otomasyona ve birim zamanda daha fazla inek sağmaya imkan verir. Bunların yanında süt üretiminin artmasına katkıda bulunur. Mekanizasyon olanağı olmayan ve işgücünden yoğun olarak yararlanılan işletmelerde, sağım için harcanan zaman daha fazla olmaktadır.

Otomatik sağım sistemlerinin avantajları:

 • Bireysel inek bakımı,
 • İyileştirilmiş hayvan refahı,
 • İyileştirilmiş gıda güvenliği,
 • Zamanında karar verme,
 • Objectif karar verme,
 • Azaltılmış iş gücüdür.

Şekil 7’da Konvansiyonel ve otomatik sağım sistemlerinin işgücü açısından karşılaştırması şematize edilmiştir. Şema incelendiğinde konvansiyonel sağım sistemi kullanan bir işletme; işgücünün %50-60 kadarını sağıma ayırırken, işletme yönetimine işgücünün yalnızca %5-10’nu ayırabildiği görülmektedir. Otomatik sağım sistemi kullanılan bir çiftlikte ise sağım için işgücünün %5-10’u yeterli olmakta ve işletme yönetimi için %50-60 gibi yüksek bir oranda işgücü ayırabilmektedir.

Şekil 7 – Konvansiyonel ve otomatik sağım sistemlerinin işgücü açısından karşılaştırması (Salfer, 2014)

2.1.1.Sağım odası ve sabit sağım sistemleri

Sağım odalarında ise hayvanlar duruş şekillerine göre paralel sistemler ya da balık kılçığı sistemler ile sağılabilmektedir. Genelde iki taraflı dizilen hayvanlar, bir anda sağılabilen hayvan sayısı ile sistemler isimlendirilmektedir. Örneğin 2×10 ifadesiyle anılan bir sistemde, 2 taraflı 10 sıra hayvan olmak üzere toplam 20 hayvan bir kerede sağılabilmektedir. Balık kılçığı sistemde, hayvanlar giriş yönlerine göre x derece açıyla duraklara yerleştirilirler. Bu yerleşim, sağım durak demirleri marifetiyle sağlanır. Paralel sistemlerde ise, hayvanlar yan yana dizilir, sağımcıya tam doksan derece açı ile yanaşma zorunluluğu getirilir. Hayvanların yerleşimi, sağımın çok dar bir alandan meme ulaşabilmesi, tekme atma riskleri her ne kadar sistemin kötü yanları olsa da, hayvanların çıkışları aynı anda hepsinin önündeki engelin kaldırılması şeklinde olduğu için hızlı çıkış olarak adlandırılmaktadır.

Şekil 8 – Balık kılçığı sağım sistemi

2.1.2. Rotary Sağım Sistemi

Sağım odalarının daha da gelişmiş hallerinde ise, rotary sistemler uygulanmaktadır. Belirli sayıda hayvan, dönme dolap benzeri bir mantıkla yatayda bir sisteme girer, sağım başlığı takılır ve sistem dönerek sıradaki diğer hayvanı içeri alır. Rotary sistemlerin kullanılmasında temel mantık, sağım süresinin kısalması ve bir sağımcının ne kadar büyük olursa olsun, sağıma yetişebilmesidir. Sürenin kısalması, balık kılçığı sistemlerde olduğu gibi bir hayvan sebebiyle diğer tüm durakları beklemek zorunda kalınmaması ve hayvanları teker alınması sebebiyle ilaçlama ve meme takma işlemleri sırasında diğer hayvanların beklememesi ile açıklanabilir.

Şekil 9 – Rotary sağım sistemi

2.1.3. Robot Sağım Sistemi

Otomatik Sağım Robotu, bir hayvanın istediği an robota yanaşarak sağım yaptırmasını sağlamaktadır. Hayvan yanaştığı zaman, hayvanın sağım boyunca zapt edilmesine yönelik kapıların kontrolü, memeler üzerinde temizliğin yapılması ve ilaçlanması, meme başlığının memelerin konumu tespit edilerek takılması, sütün vakum ve pulsatör kontrolünde sağılması, sağımın tamamlanması ardından memelerin tekrar ilaçlanması işlemleri Otomatik Sağım Robotu (OSR) tarafından gerçekleştirilmektedir. Robotlar sayesinde meydana gelen serbest hayvan trafiğinde ne zaman yiyeceğine, sağıma gireceğine ve dinleneceğine inek kendisi karar verir.

Şekil 10 – Robot Sağım Sistemi

2.2. Otomatik Sağım Sistemlerine Entegre Diğer Cihazlar

2.2.1. Süt bileşenlerinin ölçen cihazlar

Otomatik sağım sistemine entegre ölçüm cihazları ile sağım sırasında her kaptan gelen süt ayrı ayrı ve sürekli izlenir. Bu sayede hayvan sağlığı ve süt kalitesini kontrol altında tutmak için hayati önemi olan mastitis belirtisi, yağ ve protein miktarı, laktoz seviyesi gibi bilgiler elde edilerek, maksimum kalitede süt için hızlı müdahale imkanı sağlanır.

Tanka giden süt hattı üzerinde otomatik yağ, protein ve laktoz ölçümü imkanı sunar. Her sağım için yapılan yağ, protein ve laktoz analizi bir araya toplanır ve genel sürü performansını takip etmenizi sağlar.

2.2.2. Süt miktarını ölçen cihazlar

          Her bir inek için her sağımda verdiği süt miktarı sistem tarafından kaydedilir. Buda her bir hayvan için verim ve süt üretim miktarlarındaki değişimin izlenmesini sağlamaktadır.

2.2.3. Süt akışı ve zamanı ölçen cihazlar

          Zaman ölçer, her bir inek için her sağımda geçen süreyi ölçerken, akış ölçer belirli bir sürede üretilen süt miktarını ölçer.

Şekil 11 – Süt ölçüm cihazları

 

Kaynaklar

Anonim, 2014, “Sağım sistemleri”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9F%C4%B1m_sistemleri, [Ziyaret Tarihi: 28 Aralık 2014].

Anonymous, 2013, “Proceedıngs Of The Precısıon Daıry Conference and Expo” University of Minnesota, Minnesota.

Bewley, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Currently Available Precision Dairy Farming Technologies”, http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Çimen, Ö., 2010, “Süt Sığırcılığında Vücut Kondüsyon Puanı (VKP) Ve Değişiminin Üreme Performansı Ve Süt Verimi Üzerine Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Frıcke, A.F., Becker, B.R., 2011, “Kapılı Sergi Dolapları Enerji Tasarrufu Yapar, Satış Kaybına Neden Olmaz”, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/29b91e02f444db3_ek.pdf?dergi=1159, [Ziyaret Tarihi: 08 Ocak 2015].

Helwatkar, A., Riordan, D., Walsh, J., 2014, “Sensor Technology For Animal Health Monitoring”, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology, Sep. 2-4, 2014, Liverpool, UK

Hogeveen, H., Steeneveld, W., 2013, “Integrating it all: Making it work and pay at the farm”, Wageningen University, Wageningen.

Kuraloğlu, H., 2013, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Hassas süt hayvancılığı çiftlik yönetimleri”, http://www.sutdunyasi.com/haber/776-hassas-sut-hayvanciligi-ciftlik-yonetimleri.html#sthash.69P1ZmER.dpuf, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Salfer, J., 2014, “How Robotic Milking May Someday Fit Your Dairy”, University of Minnesota, St. Cloud, MN

Samer, M., 2011,” Implementation of Cooling Systems to Enhance Dairy Cow’s Microenvironment”, Journal of Environmental Science and Engineering, 5 (2011) 1654-1661.

Türkyılmaz, M.K., 2005, “Süt Sığırcılık İşletmelerinde Sağım Robotu Kullanımı”, Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2(1) 61-64.

Uzmay, C., Kaya, İ., Tömek, B., 2010, “Süt Sığırcılığında Hassas Sürü Yönetim Uygulamaları”, Hayvansal Üretim 51(2): 50-58.

Yule, L.J., Eastwood, C.R., 2013, “Challenges And Opportunities For Precision Dairy Farming In New Zealand”, Massey University, Palmerston North, New Zealand.

Faydalanılan Siteler

http://www.medria.fr/en_GB/produits/vel-phone.html

http://www.biyogaz.web.tr/tr/biyogaz-nedir

http://www.egevet.com.tr/teknik_detay.aspx?id=486

http://www.dairymaster.com/milk-cooling/

http://kromel.com.tr/tr/urun/otomatik-y-kamal-s-t-so-utma-tank-10.html

http://www.ozaktifsogutma.com.tr/kategori-stlk-42.html

http://www.lely.com

http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies

http://www.refarm.com.tr/buzagi-besleme-makineleri.html

http://www.gea-farmtechnologies.com/tr/tr/bu/milking_cooling/youngstock/concentrate_feeders/default.aspx

http://www.delaval.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.