Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri – Beslenme

Bu makale Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları makalesinin bir parçasıdır. Makalenin diğer bölümlerine aşağıdaki listeden ulaşabilirsiniz.

Hassas süt çiftliğinde kullanılan teknolojiler aşağıda 8 başlık altında incelenmiştir

Giriş – Hayvan Barınaklarında Hassas Tarım Teknolojileri Uygulamaları

 1. Beslenme (Nutrition/Feeding):
  1. Otomatik buzağı besleme sistemleri
  2. Karıştırma ve Yemleme Robotu
  3. Yem İtici Robot
 2. Üretim (Production)
  1. Otomatik Sağım Sistemleri
   1. Sağım odası ve sabit sağım sistemleri
   2. Rotary Sağım Sistemi
   3. Robot Sağım Sistemi
  2. Otomatik Sağım Sistemlerine Entegre Diğer Cihazlar
   1. Süt bileşenlerinin ölçen cihazlar
   2. Süt miktarını ölçen cihazlar
   3. Süt akışı ve zamanı ölçen cihazlar
 3. Hayvan Sağlığı (Animal Health)
  1. Mastitis Tespit Cihazları
  2. Pedometre
  3. Sıcaklık Ölçümü
  4. Hareket Aktivitesi ve Geviş Getirme Sayısı
  5. Vücut Kondüsyon Puanı Ölçümü
  6. Günlük Vücut Ağırlığı Ölçümü
  7. Yatma/Ayakta Durma Davranışı Ölçümü
  8. Gerçek Zamanlı Yer Tespiti
 4. Hayvan Doğurganlık (Fertility)
  1. Kızışma Tespiti
  2. Buzağılama Tespiti
 5. Hayvan Refahı (Animal Welfare)
  1. Ahır Havalandırması
  2. Hayvan Bekleme Alanı Yağmurlama Sistemi
  3. Gübre Sıyırıcılar:
   1. Sıyırıcı robot
   2. Zincirli tip sıyırıcı
   3. Kablolu tip sıyırıcı
   4. Hidrolik sıyırıcı
 6. Çevre (Enviromental)
  1. Biyogaz
  2. Isı/Enerji Geri Kazanımı
 7. Depolama ve Taşıma (Storage & Transportation)
  1. Otomatik Yıkamalı Süt Soğutma Tankı
  2. Süt Taşıma Tankı
 8. Satış Makinaları / Dolapları
  1. Otomatik çiğ süt otomatları / Sütmatikler
   1. Mekan içi sütmatik
   2. Mekan dışı sütmatik
   3. Mobil sütmatik
  2. Kapalı Sergi Dolapları

1.1. Otomatik buzağı besleme sistemleri

                Buzağıların, küçük miktarlarda ve gün boyunca beslenmesi tercih edilir. Elle besleme durumunda ise, iş gücü kısıtlamaları nedeni ile bu günde bir veya iki kez yapılır. İşte bu nedenle otomatik buzağı besleme sistemleri, gün boyunca doğru miktar ve yoğunlukta besleme yaparak, emzirmeye en yakın çözümü sunmaktadırlar. Sistem, hem işçilikten sağladığı tasarruf, hem de olası hayvan kayıplarını engellemesi nedeni ile ekonomik anlamda işletmeye ciddi katkı sağlar. 60 adet buzağının beslenmesi sadece 20 dakika alırken, küçük porsiyonlar halinde olması da hayvanların sindirim sistemi gelişimine yardımcı olur.

            Sistem, her hayvanı tanımlama tasmaları aracılığı ile tanır ve tam olarak ne kadar beslenmesi gerektiğini bilir. Bu hayvana özel besleme imkanı, farklı yaşlardaki hayvanları bir arada grup halinde tutmaya imkan verir. Bunun yanında aynı sistem, iki farklı gruptaki hayvanların beslemesi için de kullanılabilir. Sistem, istasyona gelmeyen buzağı var ise onları da belirleyerek, işletme sahibi için bir özel dikkat gerektiren hayvanlar listesi oluşturur.

   

Şekil 3 – Otomatik buzağı besleme sistemi

1.2. Karıştırma ve Yemleme Robotu

Yemleme günlük rutin içerisinde önemli yer tutar. Modern işletmelerde bile yemleme çok zaman alan bir işlemdir. Karma ünitesinin doldurulması, barınaklara iletilmesi ve dağıtımı da manuel yapıldığı için sonuç büyük ölçüde operatörün dikkat ve özenine bağlıdır. Karıştırma ve yemleme robotu, sadece işçilikten tasarruf sağlamakla kalmaz her yönden ideal bir yemleme planını zahmetsizce ve otomatik olarak uygular. Tek yapılması gereken mutfağı doldurmak ve belirli aralıklar ile temizlemektir.

Giderleri azaltırken, yeme yaptığınız yatırıma karşı aldığınız süt verimini yükseltmek karlı bir işletme için şarttır. Sağlıklı ve yüksek verimli hayvanlar için en iyi rasyonu hazırlamak gerekir. Dengeli ve sürekli beslenme, zaman içerisinde bakım ve hastalık harcamalarını da azaltır. Hem kuru madde alımında artış, hem de atık yem miktarının azalması ile robot karlılığa önemli katkı yapar.

Şekil 4 – Karıştırma ve yemleme robotu içeren çiftlik düzeni

 Yemleme sıklığı, rasyonlar ve farklı gruplara özel planlar vb. gibi yemleme ile ilgili tüm ayrıntılar belirlenebilir. Robotun en gelişmiş özelliklerinden biri de yem yükseklik sensörüdür. Böylece robot, yem duvarının önündeki yem miktarını bilir ve ne zaman taze yem getirmesi gerektiğini belirler.

Sistemin diğer bir avantajı da, yemleme yapmadığı zaman bir yem itici olarak görev yapmasıdır. Sonuç olarak, yem duvarının hemen önünde her zaman taze ve yeterli miktarda yem bulunmasını sağlar.

Kendi kendine hareket eden robotik bir sistem olduğu için, yem karma ve dağıtma ünitesi için barınak içerisine raylar, profiller veya elektrik hatları döşemek gerekmez. Ünite için 3,25 metre genişliğe sahip bir yem yolu yeterlidir ki pek çok barınak buna uygundur. Dar bir yem yolu, hem daha düşük inşaat maliyetleri hem de daha fazla hayvan barındırmak için ekstra yer demektir.

Şekil 5 – Karıştırma ve yemleme robotu

1.3. Yem İtici Robot

Hayvanları ürkütmeden tamamen otomatik olarak yemi iten ve eşit dağılımını sağlayan bir robottur. Yeme kolay ve sürekli erişim, hayvan trafiğini ve özellikle de geceleri kuru madde alımını arttırırken, artığı da azaltan bir faktördür.

Yem itici robotlar son derece düşük miktarda enerji kullanan çevre dostu çözümlerdir. Örneğin aynı itme işi için bir traktör itici robota göre, yıllık bazda on kat daha fazla enerji tüketirken dört kat daha fazla emisyon salgılar.

Şekil 6 – Yem itici robot

 

 

Kaynaklar

Anonim, 2014, “Sağım sistemleri”, http://tr.wikipedia.org/wiki/Sa%C4%9F%C4%B1m_sistemleri, [Ziyaret Tarihi: 28 Aralık 2014].

Anonymous, 2013, “Proceedıngs Of The Precısıon Daıry Conference and Expo” University of Minnesota, Minnesota.

Bewley, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Currently Available Precision Dairy Farming Technologies”, http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Çimen, Ö., 2010, “Süt Sığırcılığında Vücut Kondüsyon Puanı (VKP) Ve Değişiminin Üreme Performansı Ve Süt Verimi Üzerine Etkileri”, Çukurova Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Adana.

Frıcke, A.F., Becker, B.R., 2011, “Kapılı Sergi Dolapları Enerji Tasarrufu Yapar, Satış Kaybına Neden Olmaz”, http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya_ekler/29b91e02f444db3_ek.pdf?dergi=1159, [Ziyaret Tarihi: 08 Ocak 2015].

Helwatkar, A., Riordan, D., Walsh, J., 2014, “Sensor Technology For Animal Health Monitoring”, Proceedings of the 8th International Conference on Sensing Technology, Sep. 2-4, 2014, Liverpool, UK

Hogeveen, H., Steeneveld, W., 2013, “Integrating it all: Making it work and pay at the farm”, Wageningen University, Wageningen.

Kuraloğlu, H., 2013, J.M., Borchers, M.R., 2014, “Hassas süt hayvancılığı çiftlik yönetimleri”, http://www.sutdunyasi.com/haber/776-hassas-sut-hayvanciligi-ciftlik-yonetimleri.html#sthash.69P1ZmER.dpuf, [Ziyaret Tarihi: 27 Aralık 2014].

Salfer, J., 2014, “How Robotic Milking May Someday Fit Your Dairy”, University of Minnesota, St. Cloud, MN

Samer, M., 2011,” Implementation of Cooling Systems to Enhance Dairy Cow’s Microenvironment”, Journal of Environmental Science and Engineering, 5 (2011) 1654-1661.

Türkyılmaz, M.K., 2005, “Süt Sığırcılık İşletmelerinde Sağım Robotu Kullanımı”, Erciyes Üniv Vet Fak Derg 2(1) 61-64.

Uzmay, C., Kaya, İ., Tömek, B., 2010, “Süt Sığırcılığında Hassas Sürü Yönetim Uygulamaları”, Hayvansal Üretim 51(2): 50-58.

Yule, L.J., Eastwood, C.R., 2013, “Challenges And Opportunities For Precision Dairy Farming In New Zealand”, Massey University, Palmerston North, New Zealand.

Faydalanılan Siteler

http://www.medria.fr/en_GB/produits/vel-phone.html

http://www.biyogaz.web.tr/tr/biyogaz-nedir

http://www.egevet.com.tr/teknik_detay.aspx?id=486

http://www.dairymaster.com/milk-cooling/

http://kromel.com.tr/tr/urun/otomatik-y-kamal-s-t-so-utma-tank-10.html

http://www.ciftlikdergisi.com.tr/ab-ulkelerinde-cig-sut-satislarina-devam.html.

http://www.ozaktifsogutma.com.tr/kategori-stlk-42.html

http://www.lely.com

http://afsdairy.ca.uky.edu/extension/businessmgmt/currenttechnologies

http://www.refarm.com.tr/buzagi-besleme-makineleri.html

http://www.gea-farmtechnologies.com/tr/tr/bu/milking_cooling/youngstock/concentrate_feeders/default.aspx

http://www.delaval.com/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.