IPARD I ve IPARD II Programlarının Karşılaştırması

Dosyayı İndir

Makale Adı :

Türkiye’de Kırsal Kalkınma Finansmanının Bir Kaynağı Olarak IPARD I ve IPARD II Programlarının Karşılaştırılması

Yazarlar : Ender KAYA, Aykut ÖRS
Tarih : August 2017
Konferans :

The 4th International Conference On Sustainable Agriculture and Environment (10 – 12 August 2017, Indonesia)

Kurum : Sabelas Maret University, Indonesia
Sayfa Numarası : 10
Özet : Avrupa Birliği (AB), aday ve potansiyel aday ülkeleri AB üyeliğine hazırlamak için Katılım Öncesi Yardım Aracı’nı (IPA) kullanır. IPA’nın beş bileşeninden biri kırsal kalkınmadır (IPARD). IPARD fonları, AB üye ülkelerindeki diğer kuruluşlarla rekabet edebilmek için tarımsal işletmelerin üretim standartlarını geliştirmek için finansman sağlar. Bu amaçla Türkiye’de IPARD I programı 2007-2013 yılları arasında uygulanmış ve IPARD II programı 2014-2020 yılları arasında uygulanmak üzere hazırlanmıştır.

Bu çalışmanın amacı, Türkiye’deki tarımsal işletmelerin rekabet gücünü artırmada önemli araçlar olan IPARD I ve IPARD II programının yapısal farklılıklarını karşılaştırmaktır. İki program arasındaki yapısal farklılıklar üç başlık altında incelenmiştir; programların hedefleri, program bütçeleri ve uygunluk kriterleri. Sonuçlar tablolar ve grafikler halinde verilmiştir. Çalışma sonucunda 6,77 milyar TL tutarında 10.693 yatırımın desteklendiği bu önemli finansal aracın değişiklikleri ve güncel durumu ortaya konulmuştur.

Anahtar Kelimeler : IPARD programı, kırsal kalkınma finansmanı, karşılaştırma

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.