Süt Sağım Robotları, Satın Almaya Değer Mi?

 

Dosyayı İndir

Makale Adı : Süt Sağım Robotları, Satın Almaya Değer Mi?
Yazarlar : Aykut Örs, Cennet Oğuz
Yayın Tarihi : Mayıs 2016
Yayın Yeri : 2. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi (25 – 27 Mayıs 2016, Isparta)
Yayıncı : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Sayfa Sayısı : 10
Özet : Süt çiftliklerindeki kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla, bireysel olarak her bir süt ineğinin tüm potansiyelinin keşfedilmesi gerekir. Bu nedenle geleneksel süt çiftliğinde sürü yönetimi uygulanırken, hassas süt çiftliğinde temel mantık her bir ineğin bir birey olarak değerlendirilmesi ve her bir ineğin bireysel olarak yönetilmesidir. Bu amaca hizmet eden hassas süt çiftçiliği teknolojilerinden en ilgi çekeni hiç şüphesiz süt sağım robotlarıdır. Süt sağım robotlarının Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avusturalya’da kullanımı artmıştır. Ülkemizde ise bu teknolojinin kullanımının yeni olması; robotların otomatik sağım sistemlerine göre artı ve eksilerinin işletmeciler tarafından tam olarak bilinmemesi nedeniyle süt sağım robotları yavaş benimsenmektedir.

Çalışmanın amacı; süt sağım robotlarının çalışma sistemi, yatırım maliyeti, işgücü maliyeti, enerji tüketimi ile yem tüketim miktarı, ineklerin verimliliği ve işletme gelirindeki değişimin mevcutta kullanılan otomatik sağım sistemleri ile karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla bu konuda yapılan yerli ve yabancı literatürlerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda süt sağım robotlarının işletmeye ekonomik ve sosyal etkisi, değerlendirilerek ileriye yönelik öneriler geliştirilmiştir

Anahtar Kelimeler: : Hassas Süt Çiftçiliği, Süt Sağım Robotu, Maliyet, Gelir, Verimlilik
Name of Article : Milking Robots, Is It Worth It To Buy?
Authors : Aykut Örs, Cennet Oğuz
Abstract : All potential of a individual cow must be discovered for effective using of farm resources. That’s why each cow is evaluated and managed as an individual in precision dairy farms while conventional dairy farms applying herd management systems. Milking robots are without doubt most interesting precision dairy technology. Use of milking robots are increased in European countries, United States of America, Canada and Australia. However it’s adaptation rate in Turkey is slow because it’s usage is new in Turkey and has not enough information about positive and negative differences versus automatic milking machines.

The purpose of this study is; comparing milking robots and automatic milking machines according to working systems, investment costs, labor force costs, energy consumption, feed consumption, cow productivity and farm income. For this purpose, benefited from national and international literature on this topic. As a result of this study, economic and social effects on farm are assessed and recommendations for future are done.

Keywords : Precision Dairy Farming, Milking Robots, Costs, Income, Productivity

 

 

İlk yorum yapan olun

Bir yanıt bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.


*