Süt Sağım Robotları, Satın Almaya Değer Mi?

Dosyayı İndir

Makale Adı : Süt Sağım Robotları, Satın Almaya Değer Mi?
Yazarlar : Aykut Örs, Cennet Oğuz
Yayın Tarihi : Mayıs 2016
Yayın Yeri : 2. Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi (25 – 27 Mayıs 2016, Isparta)
Yayıncı : Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü
Sayfa Sayısı : 10
Özet : Süt çiftliklerindeki kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla, bireysel olarak her bir süt ineğinin tüm potansiyelinin keşfedilmesi gerekir. Bu nedenle geleneksel süt çiftliğinde sürü yönetimi uygulanırken, hassas süt çiftliğinde temel mantık her bir ineğin bir birey olarak değerlendirilmesi ve her bir ineğin bireysel olarak yönetilmesidir. Bu amaca hizmet eden hassas süt çiftçiliği teknolojilerinden en ilgi çekeni hiç şüphesiz süt sağım robotlarıdır. Süt sağım robotlarının Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avusturalya’da kullanımı artmıştır. Ülkemizde ise bu teknolojinin kullanımının yeni olması; robotların otomatik sağım sistemlerine göre artı ve eksilerinin işletmeciler tarafından tam olarak bilinmemesi nedeniyle süt sağım robotları yavaş benimsenmektedir.Çalışmanın amacı; süt sağım robotlarının çalışma sistemi, yatırım maliyeti, işgücü maliyeti, enerji tüketimi ile yem tüketim miktarı, ineklerin verimliliği ve işletme gelirindeki değişimin mevcutta kullanılan otomatik sağım sistemleri ile karşılaştırılmasıdır. Bu amaçla bu konuda yapılan yerli ve yabancı literatürlerden yararlanılmıştır. Çalışma sonucunda süt sağım robotlarının işletmeye ekonomik ve sosyal etkisi, değerlendirilerek ileriye yönelik öneriler geliştirilmiştir
Anahtar Kelimeler: : Hassas Süt Çiftçiliği, Süt Sağım Robotu, Maliyet, Gelir, Verimlilik

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.