Hassas Süt Çiftlikleri

Dosyayı İndir

Seminer Adı : Hassas Süt Çiftlikleri
Seminer Türü : Doktora Semineri
Bölüm : Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Yazan : Aykut ÖRS
Danışman : Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Tarih : Mart 2015
Sayfa Sayısı : 53
Özet :

Hassas tarım kavramı ilk kez 1980’li yıllarda ABD’de ortaya atılmış ve gübre ve pestisit kullanımı gibi tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan çevre problemlerini çözme ihtiyacından doğmuştur. Bilgi teknolojisindeki gelişmeyle birlikte hassas tarım son yıllarda özellikle gelişmiş ülkelerde hızlı bir ilerleme kaydetmiştir. Hassas tarım, sürdürülebilir tarıma uygun bir yaklaşım olarak kabul edilmektedir. Hassas tarım uygulamaları bitkisel üretimin yanı sıra hayvansal üretimde de kullanılmaktadır. Hassas hayvancılık sistemlerinden biri olan hassas süt çiftliği, geniş anlamda, hem ekonomik hem de ekolojik açılardan sürdürülebilir süt üretimine bir yaklaşım olarak tanımlanabilir.

Kıt kaynakların daha etkin kullanılması amacıyla, bireysel olarak her bir süt ineğinin tüm potansiyelinin keşfedilmesi gerekir. Bu nedenle konvansiyonel süt çiftliğinde sürü yönetimi uygulanırken, hassas süt çiftliğinde temel mantık her bir ineğin bir birey olarak değerlendirilmesi ve her bir ineğin bireysel olarak yönetilmesidir. Bu yönetim sisteminin geliştirilmesi, sensör teknolojisinden elde edilen bilgiler ve otomasyon sistemleri ile sağlanmakta ve kullanımları her geçen gün artmaktadır. Bu teknolojiler işgücü verimliliği ve karar alma kalitesinde belirgin kazanımlar sunmaktadır.

Bu çalışmanın amacı: Süt çiftliklerinde kullanılan hassas üretim teknolojilerinin neler olduğunun belirlenmesi; bu teknolojilerin kullanım amacı ve çalışma prensiplerinin incelenmesi; söz konusu teknolojilerin ekonomik performansları ve çiftçilerin bu teknolojileri benimsemesi üzerine gerçekleştirilen çalışmaların değerlendirilmesidir

Anahtar Kelimeler: : Hassas süt çiftliği, süt teknolojisi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.