Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları Ve Kırsal Kalkınma Destekleri

Dosyayı İndir
Seminer Adı : Türkiye’de Uygulanan Tarımsal Destekleme Politikaları Ve Kırsal Kalkınma Destekleri
Seminer Türü : Yüksek Lisans Semineri
Bölüm : Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı
Yazan : Aykut ÖRS
Danışman : Prof. Dr. Cennet OĞUZ
Tarih : Ocak 2011
Sayfa Sayısı : 103
Özet :

Tarımsal destekleme politikaları, tarım kesiminin gelir düzeyini yükseltmek, tarımda verimlilik ve üretim artışı sağlamak gibi amaçlarla farklı destekleme araçları kullanılarak uygulanmaktadır. Türkiye’de 2001 öncesi tarımsal destekleme politikaları, pazar fiyatı, girdi ve kredi desteği ağırlıklı bir yapı sergilemiştir. 2001’de uygulanmaya başlanan Tarım Reformu Uygulama Projesi sonrasında, üretim üzerinde etkileri sınırlandırılmış ve doğrudan gelir desteklerini temel alan yeni politikalar uygulanmaya başlanmıştır.

Uygulanan politikalar içersinde Kırsal Kalkınma Politikası önemli bir yer teşkil etmektedir. Kırsal Kalkınma Politikasının amacı: kırsal yerleşimlerde yasayanların, insanca yasam koşullarına erişim olanaklarının artması, kalkınma temelinde değişim taleplerinin desteklenmesi, bireylerin kendi öz güçlerini keşfetmesi ve ona dayanması, gelir dağılımında adaletin sağlanması, gelirlerinin artması, eğitim ve sağlık hizmetlerine ulaşım oranının yükselmesi, doğal kaynakların korunarak kullanılması ve zenginliklerin kırsaldaki bireyin hayatına yansıtılmasıdır.

Kırsal Kalkınma Politikasının iki önemli aktörü Bölgesel Kalkınma Ajansları ve IPARD Ajanslarıdır.

Bu çalışmada; Türkiye ve dünyadaki tarımsal destekleme politikaları, Türkiye’de uygulanan kırsal kalkınma politikaları, kalkınma ajansları ve bu ajanslardan Konya ilinde faaliyet gösteren Mevlana Kalkınma Ajansı ve TKDK Konya İl Koordinatörlüğünün mevcut durumu anlatılmıştır.

Anahtar Kelimeler: : Tarımsal Destekleme Politikaları, Kırsal Kalkınma, Kalkınma ve IPARD Ajansları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.