Talep

Belli bir dönemde bir malın fiyatı dışındaki diğer değişkenler sabitken, malın farklı fiyatları karşısında tüketilmek, satın alınmak istenen mal miktarına TALEP denir.

Talep Kanunu: diğer koşullar aynı kaldığında, bir malın fiyatı düştükçe o mala karşı talep (alıcıların ondan talep edecekleri miktar) artar, fiyat yükseldikçe azalır.

Talep Fonksiyonu: Bir malın talep miktarı ile bu miktarı belirleyen değişkenler arasındaki fonksiyonel ilişkiye talep fonksiyonu denir.

QDa = f (Pa, Pt, Pi, M, N, B, Z…)

Fonksiyonda eşitliğin sol tarafı bağımlı değişkendir ve herhangi bir a malının talep miktarını ifade etmektedir. Eşitliğin sol tarafı ise bağımsız değişkenlerdir ve a malının talebini belirleyen unsurlardır.

Pa: a malının fiyatı,

Pt: a malının tamamlayıcısı olan malın fiyatı,

Pi: a malının ikamesi olan malın fiyatı,

M: tüketici geliri, N: tüketici sayısı,

B: beklentiler,

Z: tüketicilerin zevk, tercih ve alışkanlıkları.

Yukarıda vermiş olduğumuz talep fonksiyonu tam açılımlı bir fonksiyondur, yani talebi etkileyen bütün değişkenler denklemde yer almaktadır. Her bir değişkenin talebi nasıl etkilediğini ölçebilmek için bire bir ilişkiyi gösteren fonksiyonlar oluşturabiliriz. Örneğin;

QDa = f (Pa) ceteris paribus

QDa = f (Pt, Pi) c.p.

Gibi her bir değişken ile talep ilişkisini fonksiyonel olarak incelemek mümkündür.

Talep Eğrisi: Vermiş olduğumuz talep tanımı çerçevesinde talep grafiğini şu şekilde çizebiliriz;

Grafikte dikey eksende malın fiyatı ve yatay eksende ise talep miktarı yer almaktadır. Talep eğrisi negatif eğimli bir grafiktir. Malın fiyatı ile talebinin ters orantılı olduğunu gösterir. Fiyat artarsa, talep azalır.

a) Talep Miktarının Değişmesi

Talep miktarının değişmesi için geçerli olan talep fonksiyonu şu şekildedir;

QDa = f (Pa) ceteris paribus ve grafiği ise;

Talep miktarının değişebilmesi için mutlaka ilgili malın fiyatının değişmesi gereklidir. Malın fiyatı değişmeden talep miktarının değişmesi mümkün değildir. Bu değişimi aynı talep eğrisi üzerinde bir noktadan diğer noktaya yer değiştirme şeklinde göstermekteyiz.

b) Talebin Değişmesi (Talep Eğrisinin Sağa/Sola Kayması)

Talebin değişmesi konusunda malın fiyatının sabit olduğunu varsayıyoruz. Fiyat sabit iken talebin artması ya da azalması için talep fonksiyonundaki diğer değişkenlerden birinin değişmesi gerekir. Öyleyse bu konuda geçerli talep fonksiyonu şu şekilde olabilir;

QDa = f (Pt, Pi) c.p.

QDa = f (M) c.p.

QDa = f (N) c.p.

QDa = f (B) c.p.

QDa = f (Z) c.p

Bu fonksiyonlardan bir tanesinin değişmesi talep eğrisini sağa/sola kaydırır. Talep eğrisinin sağa kayması talebin artması, sola kayması ise talebin azalması anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.