Ekonomi Nedir?

Tüm bilim alanları ile ilgili yayınlar bilindiği üzere “nedir?” sorusuyla yani tanımlamayla başlar. Ekonomi biliminin tek bir tanımı vardır demek mümkün olmadığı gibi, tanımı ortaya koyan kişi veya grupların yakın oldukları düşünce akımına, tanımı ortaya koydukları zamana bağlı olarak ekonomi tanımı farklı şekillenmektedir. Bu makalede çeşitli kaynaklardan alınan tanımlar yer almaktadır.

Bileşim ve internet teknolojisindeki hızlı gelişimler sonucu basılı ansiklopedilerin yerini alan online bilgi kaynaklarından en çok tercih edilen Vikipedi: Ekonomi sözcüğünün; “oikia” (Yunanca: ev) ve “nomos” (Yunanca: kural) köklerinden gelip, “ev yönetimi” anlamına geldiğini belirtmiş ve “Ekonomi veya iktisat insanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin toplamıdır.” şeklinde tanımlamıştır.

Türk Dil Kurumu ekonominin tanımını “İnsanların yaşayabilmek için üretme, ürettiklerini bölüşme biçimlerinin ve bu faaliyetlerden doğan ilişkilerin bütünü, iktisat” olarak ifade etmiştir. Dr. Mahfi EĞİLMEZ ise “İnsanların ihtiyaçları sınırsızdır, buna karşılık imkanları sınırlıdır. Ekonomi, bu sınırsız ihtiyaçlarla sınırlı imkanları uyarlama işidir.” şeklinde bir tanımlma yapmıştır. Aşağıda ise ekonomis.co sitesinden alınmış olan, 6 ünlü iktisatçı tarafından yapılan ekonomi tanımları yer almaktadır (orijinal makalenin tam linkine aşağıda kaynaklar kısmından ulaşabilirsiniz).

  1. Adam Smith Ekonomi servet bilimidir. Ekonomi biliminin kurucusu kabul edilen Adam Smith, servet elde etmek için yapılan tüm çalışmaların ekonomi biliminin inceleme alanına girdiği söylüyor. Smith’in bu açıklamasına 1776 yılında yayımladığı “Ulusların Zenginliğinin Kaynakları ve Tabiatı Üzerine Araştırma” adlı kitabını kaynak olarak gösterebiliriz. Ayrıca, bu kitapta Smith; ekonomik dünyayı, milyonlarca insanın kendi arasında yarattıkları ve iş bölümü içinde üretimde bulundukları bir atölyeye benzetmiştir.
  2. Alfred Marshall Neoklasik iktisadın kurucusu ekonomiyi; “ekonomi, sonsuz olan, insan ihtiyaçlarını var olan kıt kaynaklarla karşılamasına ilişkin konuları kapsar” şeklinde tanımlıyor. Alfred Marshall, ekonomi bilimini, insanların refahlarının sağlanması yolunda harcadıkları çabaları her türlü araç ve ölçülerle açıklayan bir bütün şeklinde tanımlamaktadır.
  3. Knut Wicksell İsveçli ekonomist Wicksell; ekonomiyi, “insan ihtiyaçlarının tatmini yönünden yapılan düzenli bir çalışma ve faaliyetler” olarak tanımlar.
  4. Lionel Robbins İngiliz iktisatçı Robbins, ekonomi amaçlarla alternatif kullanım olanakları olan sınırlı kaynaklar arasındaki ilişkiler yönünden insanların davranışlarını incelen bir bilimdir, şeklinde tanımlama yapmaktadır.
  5. Hermann Heinrich Gossen Alman iktisatçı Gossen’e göre ekonomi bilimi, birey ve topluma en az uğraşla en çok doyumu sağlamayı gösteren yöntemler kuramıdır.
  6. Paul Samuelson Ekonomiyi, insanların çeşitli mallar üretmek ve bunları tüketilmek üzere toplumun çeşitli üyelerine dağıtmak amacıyla kıt ve sınırlı üretim kaynaklarını ne şekilde kullandıklarını inceleyen bir dalı olarak ifade ediyor.

Bu makalede aşağıda yer alan kaynaklardan dolaylı veya direkt olarak faydalanılmıştır. Aşağıda yer alan kaynaklarında incelenmesi faydalı olacaktır.

Kaynaklar:

Anonim, 2015, https://ekonomist.co/akademi/ekonomi-nedir-5425/, ekonomist.co, [Ziyaret Tarihi:17.12.2015]

Anonim, 2015, https://tr.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_(anlam_ayr%C4%B1m%C4%B1), Vikipedi, [Ziyaret Tarihi:17.12.2015]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.